Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Balcan Award 2018
Τύποι γάμου
1/3
WEVA Balcan Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - NATURE “LOVE”
WEVA Balcan Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - WEDDING WALK-A&S
WEVA Balcan Award 2018 - Η καλύτερη είσοδος - 50%

NATURE “LOVE”

Βιντεογράφος Steve Oikonomou

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Dmitry Sedov — 8
Alexander Shnaider — 8
Andrew Sinoversky — 10
Goran Baba — 5
Darius Cornean — 7
Adrian Ungureanu — 6
Alessandro Bordoni — 8
Vlas Claudiu — 7
∑ 59