Ετήσιο βραβείο επαγγελματιών
WEVA Balcan Award 2018
Ειδικότητες γάμου
1/6
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - MARIA & ILIAS | Coming Soon
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Cuttings from several wedding videos
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - coming soon
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - Wilhelm party || teaser
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - nature’s LOVE
WEVA Balcan Award 2018 - Καλύτερος Κολορίστας - ONE MINUTE OF MERRIMENT / D&A/

MARIA & ILIAS | Coming Soon

Βιντεογράφος Steve Oikonomou

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Dmitry Sedov — 10
Alexander Shnaider — 7
Goran Baba — 5
Darius Cornean — 8
Igor Catrinescu — 8
Adrian Ungureanu — 8
Alessandro Bordoni — 7
Vlas Claudiu — 5
∑ 58